Řezaná grafika, orientační systémy, polepy aut, autobusů, vlaků, Billboardové kampaně a výlepy billboardů

Obrázek

Řezaná reklama

Tato klasická forma reklamy se v dnešní době využívá již v omezené míře, ale stále ji patří své místo na trhu.

Nejběžnější využití: světelné reklamy, polepy automobilů

Obrázek

Orientační systémy

Téměř žádná firma se neobejde bez naváděcího systému. Díky vlastní řezačce hliníkových profilů dokážeme realizovat veškeré naváděcí a orientační systémy.

Obrázek

Polepy aut, autobusů, vlaků

Díky velkým zkušenostem se nebojíme polepit cokoliv. Polepem opatříme jak model autíčka tak i poschoďový autobus :))

Obrázek

Billboardové kampaně a výlepy billboardů

Na klíč Vám připravíme ucelenou billboardovou kampaň, všechny nabízené plochy Vám přineseme přehledně vytištěny, včetně zákresu v mapce, a dalších podrobností.

V Severomoravském regionu realizujeme polepy ať už vlastních či Vámi dodaných polepů k billboardovým kampaním.